Thẻ

“Tất cả mọi người sinh ra đều Không bình đẳng. Tạo hoá chỉ cho họ quyền đấu tranh để giành giật lấy sự bình đẳng”. Tôi coi mọi lời tán tụng về quyền bình đẳng hiển nhiên của con người đều là giả dối. Đó là một trò mị dân của giới cầm quyền.

Tất cả những người nắm trong tay quyền lực đều bị tha hoá như nhau, bởi bản chất con người là đam mê sự thống trị. Không một dân tộc hùng mạnh nào trên thế giới này mà không có tư tưởng bành trướng. Kể cả những dân tộc nhỏ, yếu ớt thì tư tưởng bành trướng cũng luôn tồn tại, chỉ có điều nó chưa được dịp để bộc lộ ra.

Một ông trùm tư bản và một ông nông dân đều giống nhau ở tư tưởng thống trị. Nhưng khác nhau ở chỗ, với ông trùm tư bản tư tưởng đó sẽ có cơ nảy nở, còn với một ông nông dân thì tư tưởng đó bị bóp nghẹt bởi tính cam chịu.

Những kẻ thống trị thông qua các công cụ tôn giáo, văn hoá, đạo đức, triết lý… để nhồi nhét vào đầu những kẻ bị thống trị tư tưởng cam chịu.

Nếu có một thứ triết lý nào đó con người ta phải học thì với tôi đó là “đấu tranh”. Tôi coi mọi thứ triết lý khuyên con người ta phải cam chịu đều là những lời giả dối. Cũng vì thế tôi coi mọi sự thoả hiệp đều là đầu hàng.

Advertisements