Chiếc lá cuối cùng,
nó rụng rồi em ạ.
Buổi sáng nay,
khi nắng mới thật lên.

đi trọn lời thề,
nó đã giữ vẹn nguyên.
cái khát khao,
không bao giờ thỏa hiệp.

của chúng sinh,
nhân loại ngàn đời.
tỉnh dậy đi hỡi những em tôi ơi.
chiếc lá cuối cùng của mùa Xuân đã rụng.

N.Đ.K, 19/03/2012

Advertisements