Hưng ơi, mày đi thật rồi sao

tao không khóc mà nước mắt rơi lã chã

có thật vậy không, mày nói đi

tao nghe nhầm rồi mày nhỉ

Hưng ơi sao mày vội thế, Hưng ơi

mày đi rồi,

ai xin thuốc,

ai mượn tao bật lửa,

ai hỏi tao lỗi chính tả,

anh Tước biết mắng ai,

hưng ơi

tuổi xanh phơi phới, thiệp cưới chưa in

sao mày lại ra đi vội thế

mày trốn cuộc đời,

trốn trách nhiệm sớm vậy sao

đời người có một bóng câu

mày còn nửa bóng, phần ai hỡi mày

Hưng ơi

mày lên đó, mày sướng thân mày

bọn tao dưới đây làm nốt phần việc mày,

vật lộn với cuộc đời dâu bể

chém cha cái tạo hóa bất nhân, coi con người, như rơm như cỏ

Advertisements