(Tặng Cừu yêu của ba)

Hãy nhìn thẳng vào mắt kẻ bắt anh
Hỏi hắn xem có mẹ cha tiên tổ?
Hãy nhìn thẳng vào mắt kẻ bắt anh
Hỏi hắn xem có vợ con nòi giống?
Hãy nhìn thẳng vào mắt kẻ bắt anh
Hỏi hắn xem phải chăng cha ông chưa bao giờ đổ máu
Hỏi hắn xem đất dưới chân đang da diết kêu gì?
Hãy nhìn thẳng vào mắt kẻ bắt anh
Hỏi hắn xem hắn sẽ nói gì
Nếu mai này con cháu hỏi: Hắn … hắn… làm gì khi đất mẹ bị doạ đe
Hắn làm gì khi Tổ quốc lâm nguy
Khi người ta xuống đường Biểu Giương tình yêu Tổ quốc ….

“Cha đi làm lính dùi cui, vung đập xuống những đồng bào cha yêu nước
Cha đi làm lính nồi niêu, bảo vệ cái xoong, gùi tiền cho con đi Bar, đi xe sang, đi du học”.

Cha đi, cha đi…
Thằng cha đó nó đi…
Đi đi đi đi
Cứ đi đi …..

Thực ra thì nó có đi được đâu
Nó đã chết lâu rồi, từ phút đầu được sống
Nó là cái xác, cái dùi cui di động
Cái nồi xoong đồi bại đồi Nuy
Đừng nhìn vào ánh mắt kẻ đi bắt người ta,
anh sẽ chẳng thấy chút con người ở đó
hãy cứ đi làm việc của mình
Ngoại giao là việc của Cấp Trên
Việc của tôi là xuống đường yêu nước
Hòa bình cũng quý như áo, cơm,
nhưng đất mẹ là máu trong tim
từ thuở cha ông chưa bao giờ ngừng đập

… Yêu biết mấy những ngày Chủ nhật
được ngắm nhìn những ánh mắt Tự do

N.Đ.K, Hà Nội, 17/7/2011

Advertisements