Thẻ

Này là gối ấp
Này là chăn ôm
Này là môi em
Run run nghẹn ngào

Này là mắt biếc
Này là môi son
Cái cười lúng liếng
Má em đồng tiền

Này là gió hát
Này là trăng treo
Khối tình non đã
Theo em về trời

Một trời u tối
Một trời thinh không
Tiếng động trong đá
Đá văng vào đời

Nụ cười đã tắt
Người còn bâng khuâng
Mối tình xưa đã
Rêu phong mộ vàng

Ầu ơ hoa cỏ về trời
Để tôi ở lại ru tình ru em

N.Đ.K

Advertisements