Có gì trong Hiện thực,
của những Tư tưởng đã bị làm cho đồi bại
Sự bất tất hàm hồ,
hay logic thô lậu đến mức thành tội lỗi?
Sức mạnh giả tạo của Tự do,
hay những lý lẽ ngây ngô của thói thường ngụy biện?
Không!
Dứt khoát là không có
Không có bất tất
Không có ngẫu nhiên
Không có Tự do hồ đồ
Trên thánh điạ của những
Tâm hồn lành mạnh
Thuyết tương đối là cho kẻ yếu hèn,
trá hàng Tư tưởng
Vẻ đẹp hời hợt cuả Tự nhiên bất định,
thì dụ dỗ được ai
Tất cả Ảo tượng này,
rồi sẽ bị thủ tiêu
Trả Thế giới Tự do
cho những Tâm hồn lành mạnh
Trả Tự nhiên cho bản hoà ca Bất tận
của Thượng đế chí tôn vĩnh cửu cuả ta

N.Đ.K

Advertisements