Thẻ

Tin “thắng lớn” của bà Aung San Suu Kyi và đảng NLD xứng đáng là một tin vui trong ngày.

Chiến thắng này thực vô cùng khiêm tốn so với kỳ vọng và mồ hôi đã đổ của Aung San Suu Kyi và những người bạn của bà, nhưng nó đáng giá.

ai cũng hiểu, đây không phả là điều cuối cùng người ta mong đợi, nhưng ít ra nó cũng củng cố cho niềm tin, Dân chủ là tiến trình không thể đảo ngược. Dân chủ cũng là tiến trình đòi hỏi thật nhiều lòng kiên nhẫn. Người Miến Điện đã cho thấy họ đạt được điều đó, không dễ để Aung San Suu Kyi có thể nói rằng, bà và đảng NLD “không hối tiếc” khi tham gia cuộc bầu cử.

Ảnh

Advertisements