Thẻ

nỗ lực phủ định một cái sai theo một cách thiếu kiềm chế thường chỉ tạo ra một cái sai mới. đối thoại sòng phẳng là một cách hay để hạn chế những thái quá. không dễ để học cách lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt. khi chưa biết cách lắng nghe thì sẽ không có chuyện đối thoại và hiểu.

công việc của nhóm Cánh Buồm sẽ đạt thành quả nếu họ biết lắng nghe nghiêm túc những ý kiến như thế này:

http://tuoitre.vn/Giao-duc/487261/“Phải-có-gió-buòm-mói-ra-khoi-duọc”.html

Advertisements