Con ơi con con có biết không con

Bè lũ dã man lại vung dùi nhắm vào đầu bà con Văn Giang con ạ

Lũ bạch tuộc lũ nhặng ruồi hút máu mỡ

của đồng bào con giờ ức hiếp dân con

Bọn đồi bại nhẫn tâm đi cưỡng dâm đất mẹ

Còn chờ gì không quét sạch chúng đi?

N.Đ.K, 25/4/2012

Advertisements