Sáng nay run rẩy,
nắng buồn.
soi gương thấy mặt,
cũ mèm hôm qua.

Hôm qua vẫn cái gương mặt ấy,
Hôm nay gương mặt ấy vẫn đây.

Ta đã hết, đã không còn mới lạ,
hay gương ngu si không biết nịnh bợ ta.

Ta đã hết, đã không còn mới lạ,
hay gương ngu si không biết tự làm mới mình.

Gương ngu si hay là ta đã cũ.
Gương ngu si thì ta hủy hoại.
Hủy hoại gương hay ta hủy hoại mình.

Cầm cây dạ vẽ bậy bạ lên gương.
Mặt đen sì.
Ô hô! Gương mặt mới.

N.Đ.K, 02/06/2012

Advertisements