Giá người,
biết thẹn với hoa.

Thì trần thế đã,
bớt ma thêm người.

Xưa nay,
ta cứ ngỡ hoa cười.

Biết đâu,
hoa đau đớn,
cánh rã rời xõa thân buông.

N.Đ.K

Advertisements