Đợi mãi trăng lên,
trăng chẳng lên.
Em ơi,
thành phố đã lên đèn.
Anh chán ghét ghê màu vàng vọt.
Chẳng tươi và trong như mắt em.

Đợi mãi trăng lên,
trăng chẳng lên.
Em ơi thành phố đã lên đèn.
Ngọn tỏ ngọn mờ luôn lỗi hẹn.
Anh vẫn yêu ghê,
giống như em.

Đợi mãi trăng lên,
trăng chẳng lên.
Em ơi thêm ngày nữa tàn rồi.
Mây xám chưa buông thành phố đợi.
Anh trông trăng phố,
nhớ trăng xưa.

N.Đ.K, 04/06/2012

Advertisements