Cái ác lên ngôi là khi kẻ ác nắm giữ những vị trí trọng yếu của quốc gia. Nắm giữ các vị trí có thể đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến hàng nghìn, triệu con người.

Cần phải gọi tên đích danh chúng là những kẻ ác, vì chúng còn hiện sống và còn có khả năng để thay đổi.

Kẻ cầm dao tước đoạt vài ba mạng người là ác, nhưng kẻ âm thầm hút máu mỡ của hàng nghìn, triệu đồng bào thì mới thực là thậm ác.

Những kẻ đó đây.

Đó là những kẻ ra các quyết định cho phép bòn rút từng hào, xu từ những đồng thu nhập còm cõi của người dân. Hết phí ATM, đến gian lận giá xăng, giá điện, giá tàu xe. Hết thuế thu nhập cá nhân, giờ chúng muốn thu cả phí điện thoại trả trước. Thu nhập còm cõi của người dân cứ hao mòn dần. Người dân ngày càng bị đẩy dần đến con đường bần cùng hóa.

Những kẻ đó đây.

Đó là những kẻ dung dưỡng cho Vinashin, Vinalines… mang hàng trăm, nghìn tỷ của người dân đi nướng vào sắt vụn. Chính những kẻ đó nuôi dưỡng lên những ông “ấn tượng”, những bà “đại gia”. Một phường gian trá.

Đó là những kẻ thậm ác.

Kẻ nào thấy thế mà không xót xa thì cũng là ác.

Cần thấy xót xa khi những người đẹp phải đi bán dâm. Cần phải thấy xót xa khi con em mình gian lận thi cử.

Một xã hội tốt đẹp không dung dưỡng và sản sinh ra những điều xấu xa như thế.

Nhưng! Kẻ ác thì chỉ muốn dung dưỡng cái ác. Khi cái ác lên ngôi thì chỉ muốn thêm nhiều cái ác nữa được sản sinh.

N.Đ.K

Advertisements