Dân ngu

– Dân mình lắm người ngu thật, nắng thế mà kéo nhau đi biểu tình, lại còn bị bắt.
– Thế anh nghĩ những người ở nhà thì khôn à?

N.Đ.K

Advertisements