Có lý

– Tôi hiểu, anh có lý.

– Nhưng anh định sống có lý một cách vô nghĩa như thế đến bao giờ?

N.Đ.K

Advertisements