Mọt sách
– Tôi ghét nhất bọn mọt sách.
– Tôi thì ghét bọn để sách cho mọt ăn.

N.Đ.K

Advertisements