Cánh Buồm
– Chúng tôi muốn đề xuất một cách học văn đúng.
– Thế sao không phải là một cách khác, tốt hơn cách hiện nay?

N.Đ.K

Advertisements