Học thiền
– Mỗi lần lôi ra là một lần mới.
– Ông đang tuyên truyền cách sử dụng bao cao su đấy à?
– Bậy nào! Tôi học thiền. Lời của phật hoàng Trần Nhân Tông đấy.

N.Đ.K

Advertisements