Viện phí
– Người là chó sói với người.
– Ông đang đọc Thomas Hobbes đấy à?
– Không dám. Tôi đang xem bảng giá viện phí mới.

N.Đ.K

Advertisements