trăng trơ trọi – sáng

người trơ trọi – buồn

mây vơ vẩn – vây

buồn quanh quẩn – quây

đêm thu – một – ta tự làm thi sĩ

nói với ta – ca hát với đêm

em – ánh trăng – một mình – trơ trọi – ghé

a ha – mình – trơ trọi – trăng với – thu.

N.Đ.K

Advertisements