Trân trọng giới thiệu một bản Góp ý Hiến pháp rất công phu của tác giả Đỗ Anh Tuấn trên trang Cùng Viết Hiến Pháp.

Xin mời đọc tại đây

PS: Tác giả chỉ ra cụ thể những cơ sở chứng minh sự bất hợp lý và bất bình đẳng trong Dự thảo, đồng thời đưa ra những kiến nghị sửa đổi, giải trình rõ ràng, cả văn phong lẫn cách trình bày. Rất cảm ơn tác giả Đỗ Anh Tuấn.

Advertisements